Valencian Hymn

The hymn of Valencia was originally written for the 1909 Regional Exposition by Jose Serrano. The city is currently celebrating the hymn’s 100th centennial, which means you’ll probably hear it a lot around the city.

The hymn has become an important part of Valencian life, though not without some controversy. The opening line, “To offer new glories to Spain”, enraged Valencian nationalists so much that they had an alternative text produced. But the hymn is much loved by most Valencians… and apparently it sounds much better when sung in Valencià than Castellano.

Here are the lyrics, so you can sing along next time!

Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen,
càntics d’amor, himnes de pau!.
¡Pas a la Regió
que avança en marcha triomfal!
Per a Tú la vega envia
la riquessa que atresora,
i es la veu de l’aigua càntic d’alegria
acordat al ritme de guitarra mora.
Paladins de l’Art t’ofrenen
ses victòries gegantines,
i als teus peus, Sultana tons jardins estenen
un tapiç de murta (1) i de roses fines.
Brinden fruites daurades
els paradisos de les riberes,
pengen les arracades (2)
baix les arcades de les palmeres.
Sona la veu amada
i en potentíssim, vibrant ressó,
notes de nostra albada (3)
canten les glòries de la Regió.
Valencians: en peu alcem-se
que nostra veu
la llum salude
d’un sol novell.
Per a ofrenar noves glòries a Espanya,
tots a una veu, germans vingau.
¡Ja en el taller i en el camp remoregen,
càntics d’amor, himnes de pau!
¡Flamege en l’aire
nostra Senyera!
¡Glòria a la Patria!
¡Visca València!
¡Visca! ¡Visca! ¡Visca!

This Post Has One Comment

Leave a Reply